1/1
mlAMZ'03,'04_0033.jpg
Polkadot Treefrog (Hyla punctata punctata) in Peruvian Amazon

Polkadot Treefrog (Hyla punctata punctata) in Peruvian Amazon

Copyright © Michael Lustbader